Virginia
Index
Vita
Lite
Publ
Arhi
Text
Ecou
Impr
dummy
Retur

Gheorghe Săsărman

Scrieri literare

Cuadratura NE

Sumar

Prefață de Mariano Martín Rodríguez

Vavilon Záalzeck Arca Geopolis
Arapabad Gnossos Cosmovia Dava
Virginia Verticity Sah-Harah Olympia
Tropaeum Poseidonia Sinurbia Hattuşáş
Seneţia Musaeum Stereopolis Selenia
Protopolis Homogenia Plutonia Antar
Isopolis Kriegbourg Noctapiola Atlantis
Castrum Moebia Utopia Quanta Ka
... (fără titlu) Motopia Oldcastle Arcanum

Vă prezint orașele mele fantastice
Postfață la ediția franceză
Cuvânt înainte la ediția spaniolă
Repede privire în urmă peste patru decenii

Gheorghe Săsărman

.

Sus