Verticity
Index
Vita
Lite
Publ
Arhi
Text
Ecou
ImprRO
DE
dummy

Gheorghe Săsărman

***

Scriitor, jurnalist, doctor în teoria arhitecturii; născut în Bucureşti (1941), într-o familie greco-catolică refugiată din Ardealul de Nord. Absolvent al Institutului de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti. Redactor la Ziarul Scânteia (1965-1974) şi la Revista Contemporanul (1974-1982). Constrâns, pe motive politice (un frate rămas ilegal în Canada), să renunţe la activitatea de gazetar, alege exilul; se stabileşte la München (1983), unde lucrează ca informatician. După 1989 semnează în ziare şi reviste din ţară şi din străinătate. Debutează ca scriitor în 1962; scrierile sale speculative sau SF alternează cu unele realiste sau fantastice. Publică volume de proză și romane, două traduse în Germania, Franța, Spania, S.U.A., Japonia; povestiri și nuvele în reviste literare, antologii şi volume colective din România, Germania, Franţa, Italia, Spania, Polonia, Ungaria, Japonia. O piesă de teatru pusă în scenă la Gasteig, München, și la Teatrul C. I. Nottara, București.

***

Sumar
Gheorghe Săsărman

.